Monday, February 25, 2013

ราคาแปรงแต่งหน้า MAC : MAC Brush Price List (Switzerland)


(ราคานี้เป็นราคาในสวิตเซอร์แลนด์เทียบเป็นราคาไทยบาทนะค่ะ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 31 บาทต่อ 1 สวิสฟรังค์)
ใช้เพื่อเป็นแนวในการกะเกณฑ์ราคาคร่าวๆ นะค่ะ

แปรงสำหรับหน้า

116 Blush 54 Frs-/ 1674 บาท

129 Powder 54 Frs-/ 1674 บาท

130 Short Duo Fibre 64 Frs-/ 1984 บาท

134 Large Powder 75.90 Frs-/ 2352.90 บาท

168 Large Angled Contour 54 Frs-/ 1674 บาท

182 Buffer  69 Frs-/ 2139 บาท

187 Stilpling 67 Frs-/ 2077 บาท

188 Small Fiber Optic 54 Frs-/ 1674 บาท

190 Foundation 54 Frs-/ 1674 บาท

191 Paint 54 Frs-/ 1674 บาท

195 New Concealer 34 Frs-/ 1054 บาท

แปรงสำหรับตา

204 Lash Brush 16 Frs-/ 496 บาท

208 Angled Brow 34 Frs-/ 1054 บาท

209 EyeLiner Brush 32 Frs-/ 992 บาท

210 Precise Eye Liner 32 Frs-/ 992 บาท

212 Flat Definer 36 Frs-/ 1116 บาท

213 Fluff 34 Frs-/ 1054 บาท

214 Short Shader 37.90 Frs-/ 1174.90 บาท

217 Blending Brush 34 Frs-/ 1054 บาท

219 Pencil Brush 38 Frs-/ 1178 บาท

224 Tapered Blending 48 Frs-/ 1488 บาท

227 Large Fluff Brush 54 Frs-/ 1674 บาท

228 Mini Shader 34 Frs-/ 1054 บาท

239 Eye Shading 40 Frs-/ 1240 บาท

242 Shader 38 Frs-/ 1178 บาท

263 Small Angled 27.90 Frs-/ 864.90 บาท

266 Small Angle 34 Frs-/ 1054 บาท

275 Medium Angled Shading 40 Frs-/ 1240 บาท

286 Duo Fibre Tapered  54 Frs-/1674 บาท (หากจำไม่ผิดราคาที่เคาน์เตอร์สนามบินสุวรรณภูมิ 1290 บาท)

แปรงสำหรับปาก

316 Lip Brush- Covered 34 Frs-/ 1054 บาท

318 Retract.Lip Brush 36 Frs-/ 1116 บาท

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...