Showing posts with label ESSIE. Show all posts
Showing posts with label ESSIE. Show all posts

Tuesday, May 8, 2012

ยาทาเล็บ ESSIE 2012 Spring Mini Collection [Limited]

ยาทาเล็บ ESSIE เซ็ตนี้ มี 4 ขวดเล็กๆ ใน 1 เซ็ต

Ole Caliente สีแดงสดมีสีบานเย็นอันเดอร์โทน
To Buy or Not To Buy สีม่วง ชิมเมอร์ม่วงน้ำเงิน
Tour de Fiance สีบานเย็นเหลือบมุก
Navigate Her สีเขียวอ่อนพิสตาชิโอ

เราเห็นแล้วชอบตั้งแต่ออกมาเลย แต่เพิ่งได้ใช้ไปสองสีนะค่ะ จึงมีรูปสีที่ทาบนเล็บแค่สองสี  :) อีกสองสีคิดว่าเหมาะกับวันฝนตกฉ่ำๆ อย่างตอนนี้แล้วก็เหมาะกับช่วงหน้าร้อนด้วย


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...